Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu
Ostatnia aktualizacja strony: 10.06.2024, 14:46

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Plac Jagielloński 15
26-600 Radom

zdjęcie budynku tatru

telefon 48 386-52-86 (sekretariat)
                48 386-52-00 (centrala)
e-mail: teatr@teatr.radom.pl
www: http://www.teatr.radom.pl

NIP 7960078447
REGON 000741720

Instytucja wpisana do RIK prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia pod numerem 7

Konto bankowe Teatru:
PEKAO SA I Oddział Radom, nr rachunku:
49 1240 1789 1111 0000 0777 0795

do góry